Przejdź do treści

Organami przedszkola są:
  1. Dyrektor przedszkola
  2. Rada Pedagogiczna
  3. Rada Rodziców

Kompetencje działania poszczególnych organów przedszkola znajdują się w statucie przedszkola.