Przejdź do treści

W roku szkolnym 2017/2018 do przedszkola uczęszcza 255 dzieci.

Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności.

W przedszkolu jest utworzonych 11 oddziałów, w tym jeden dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Każdy oddział ma swoją nazwę:

 • Oddział I „Misie”;
 • Oddział II „Biedronki”;
 • Oddział III „Pszczółki”;
 • Oddział IV „Kotki”;
 • Oddział V „Motylki”;
 • Oddział VI „Krasnale”;
 • Oddział VII „Wiewiórki”;
 • Oddział VIII „Zajączki”;
 • Oddział IX „Słoneczka”;
 • Oddział X „Żabki”;
 • Oddział XI „Stokrotk”i.

Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych nie może przekroczyć 25, natomiast w oddziale dzieci niepełnosprawnych intelektualnie nie może przekroczyć 8.

Prawa i obowiązki dzieci zawarte są w statucie przedszkola.