Przejdź do treści
 
  1. Zapewniamy wszechstronny rozwój dzieci na miarę ich możliwości i potrzeb.
  2. Uczymy wrażliwości na potrzeby innych.
  3. Tworzymy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.
  4. Pełnimy funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców.
  5. Promujemy dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie.
  6. Kształtujemy postawy moralne i społeczne