Przejdź do treści


Budżet Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Niezapominajka" na 2013 r. - 2 073 761 zł

Plan finansowy dochodów i wydatków przedszkola na 2013r.

Kwota ta przeznaczona jest na:

 1. Wynagrodzenie dla pracowników pedagogicznych i administracyjno-obsługowych,
 2. Składki na ubezpieczenie społeczne,
 3. Składki na fundusz pracy,
 4. Dokształcanie nauczycieli,
 5. Zakup środków czystości, materiałów konserwatorskich,
 6. Bieżące naprawy i remonty,
 7. Zakup materiałów kancelaryjnych, druków szkolnych,
 8. Zakup wyposażenia pomieszczeń przedszkolnych,
 9. Fundusz świadczeń socjalnych,
 10. Zakup usług telekomunikacyjnych,
 11. Zakup energii elektrycznej i cieplnej.