Przejdź do treści


Rada Rodziców Przedszkola Miejskiego Nr 3 "Niezapominajka" w Białogardzie działa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,poz.2572 z późniejszymi zmianami), statutu przedszkola.

W skład Rady Rodziców wchodzą:

  • Przewodniczący;
  • Sekretarz;
  • Skarbnik;
  • Komisja Rewizyjna;
  • Członkowie.

Zadania i kompetencje dotyczące działalności Rady Rodziców znajdują się w statucie przedszkola.